De vijf spelregels van MotiFactor

De 5 spelregels, algemene voorwaarden, van MotiFactor   

Deze vijf spelregels, de algemene voorwaarden, gelden voor alle activiteiten, waaronder de trainingen, begeleiding en adviezen, die door MotiFactor of door de partijen die MotiFactor inhuurt, worden verzorgd en voor alle producten die door MotiFactor worden aangeboden.  

  

  1. Alles draait om Inspanning!  

Hoewel je mag verwachten dat MotiFactor de grootst mogelijke zorg zal betrachten om de doelen, die we samen zullen stellen, te behalen, blijft het een inspanningsverbintenis. MotiFactor is dus nooit aansprakelijk voor het niet behalen van bepaalde doelen, het kunnen invullen van bepaalde programmapunten tijdens reizen of de effecten van de door MotiFactor aangeboden producten.  

  1. Afspraak = Afspraak!  

Er is altijd de mogelijkheid om een afspraak tot twee dagen voor dat deze plaats vindt te verplaatsen – met uitzondering van meerdere daagse coachtrajecten. Als een tussen ons gemaakte afspraak door jou wordt afgezegd en we slagen er niet in om het gat dat door de afzegging ontstaat te vullen, brengen we je de geplande activiteit inclusief reiskosten/tijd volledig in rekening. Het komt bijna nooit voor, maar als een coach onverhoopt een keer een afspraak niet kan nakomen, dan laat de coach je dat direct weten en plannen we zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in. MotiFactor is in dat geval nooit aansprakelijk.  

  1. Gezondheid!  

Wij gaan er van uit dat je ons vooraf volledig vertelt hoe het fysiek met je gaat, welke behandelingen je ondergaat of hebt ondergaan, welke klachten je hebt of welke medicijnen je gebruikt ook gaan we ervan uit dat je mij op de hoogte stelt van alle relevante veranderingen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. MotiFactor zal daar rekening mee houden, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

  1. Aansprakelijkheid!  

Wij zullen onze trainingen, activiteiten of producten zoveel mogelijk afstemmen op jouw situatie. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor gezondheidsproblemen, ongelukken, blessures of andere ongemakken die onverhoopt tijdens of na de trainingen, activiteiten of na het afnemen van onze producten mochten ontstaan. Dat geldt ook voor derden.  

  1. Facturen!  

Het lidmaatschap van de MotiFactor Club wordt rond de 1ste of de 16de van de maand automatisch geïncasseerd. Wij factureren onze activiteiten op het moment dat de activiteit is afgerond. Mocht je het niet eens zijn met een factuur, laat ons dat dan binnen 14 dagen schriftelijk weten. We kijken dan samen wat er mis is gegaan. Mocht je dat niet doen, dan ben je gehouden om de factuur binnen diezelfde termijn te voldoen. Mocht je geen gebruik meer willen maken van de diensten van MotiFactor, geef dit dan voor dat het lidmaatschap wordt geïncasseerd aan.   

De incasso van MotiFactor is te herkennen op het afschrift met het ID-mandaat NL35ZZZ620760940000-lidnummer.  

Tikkie verzoeken hebben het factuurnummer en factuurdatum.  

MotiFactor hanteert voor haar diensten verschillende prijzen. De prijzen gelden alleen voor leden die zijn ingeschreven bij MotiFactor. De prijzen zijn ter indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.     

Product  € incl. btw  € excl. btw  
Maand lidmaatschap MotiFactor Club, doorlopend 25,00  20,66  
30 minuten video call  38,00  31,40  
60 minuten Face to Face op MotiFactor Praktijk 76,00  62,81  
60 minuten Face to Face op locatie, excl reiskosten en reistijd   125,00  103,31  
Reiskosten per km  0,54  0,44  
Verwerking en planning per uur  76,00  62,81  
Overnachting Off Grid Cabine Schotland  100  82,65  
Reserveringskosten Off Grid Cabine  100  82,65  
Boeking is pas definitief na overleg met MotiFactor Team Leiden en nabetaling van de reserveringskosten. Bij het niet plaatsvinden van de reservering kan alleen in overleg de reserveringskosten worden teruggedraaid.   Excl. extra kosten als reiskosten, verblijfkosten en bijkomende kosten.  Pas na het ondertekenen van een offerte, tenzij anders overeengekomen, door het lid van MotiFactor zal het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Mocht er een dienst niet geleverd kunnen worden dan zal in overleg met het lid naar een passende oplossing worden gezocht.